تعبیر خواب آجیل

تعبیر خواب آجیل

تعبیر خواب آجیل وابسته به نوع خوابی است که شما دیدید و هرکدام با دیگری مطمنأ فرقی دارد.خوردن و دیدن آجیل،خریدن پسته ، گردو و دیگر خشکبار در خواب برای عید یا غیر عید از خواب هایی می تواند باشد که ما در این مورد ببینیم.بسته به نوع و شرایط حاکم بر آن خواب‌ ، تعبیرک برایتان خوابتان را تعبیر خواهد کرد.

دیدن آجیل در خواب چه نشانه ای دارد ؟

دیدن آجیل در هنگام خواب اکثر وقت ها به معنای خوبی است .

گاهی اوقات آجیل در خواب به نشانه میل های جنسی آقایان است و این خواب امکان دارد با هشداری در مورد مشکلات در یک رابطه زناشویی همراه باشد.

تعبیر شکستن آجیل

شکستن و خرد کردن آجیل به این معناست که شما راه حلی برای خلاص شدن از دست مشکلات پیدا کرده اید.

تفسیر خواب ابن سیرین درباره آجیل

دیدن بادام در خواب را نشانه نعمت و روزی که به سختی بدست می آید به اندازه بادام،نعمت به او رسد.

اگر خواب ببینید که در حال خوردن کشمش هستید به این معنی است که به اندازه آن کشمش منفعت خواهید دید.

اگر در خواب کشمش را به یکی دیگر دادید نشانه این است که به آن شخصی راحتی و آسایش خواهید رساند.

منوچهر مطیعی پسته بدون مغز را در خواب نشانه غم می داند.

دیدن پسته در خواب زن نشانه این است که آن زن غیبت می کند و پشت دیگران صحبت می کند.

پسته را نشان از نتیجه نا امید کننده از عملی که مشغول انجام آن است تعبیر می کند.

اگر ظرفی از پسته در مقابل خود دیدید یعنی اینکه در روز های آینده مشغله ذهنی زیادی خواهید داشت.

همچنین می گوید اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید یعنی اینکه در کاری شکست خواهید خورد.

اگر شخصی به شما پسته بدهد در واقع باعث ناراحتی و نگران کردن شما می شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن آجیل کشمش در خواب بر سه وجه است:

منفعت.
مال حلال.
کسب و معیشت.

دیدن بادام در خواب

بادام نشانه روزی و نعمت الهی است که با خصومت و ناراحتی به دست می آید.
هر چقدر در خواب بادام داشته باشید همانقدر نعمت و روزی به سختی به دست خواهید آورد.
دیدن مغز بادام در خواب بسیار نیکوست و به معنای شفا از بیماری است.

دیدن تخمه در خواب

مطمئنا همه ما علاقه زیادی به تخمه خوردن داریم و برای سرگرمی به خوردن آن میپردازیم؛
اما اگر شما در هنگام خواب ، تخمه می خورید به معنای این است که مرتکب گناه می شوید.

تخمه مالی حرام و ناپسند است که داشتن آن خبر از پولی حرام و نامشروع می دهد.

اگر مقدار بسیار زیادی تخمه داشتید یعنی شما مال زیادی از راه حرام به دست اوریده اید

تخمه بو نداده که اگر آن را داشتید و نشکستید به معنای خوبی و برکت از جانب الهی است.

تخمه هندوانه یا کدو و یا آفتاب گردان اگر دارید در آینده به شما خبری خواهید رسید باعث می شود خود شما منبع برکت و خیر به دیگران باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.