تعبیر خواب آدم کوتوله

تعبیر خواب آدم کوتوله

تعبیر خواب آدم کوتوله

تعبیر خواب آدم کوتوله

تعبیر خواب آدم کوتوله در خواب نشانه اتفاقات و حوادث عجیب و غریب یا خوب و بدی است که در زندگیتان رخ می دهد و شما را غافلگیر می کند.
به عقیده میلر این خواب نشانه از دست دادن ثروت و مال زیاد و دارایی است.
دیدن کوتوله های کارگر در خواب نشانه رشد سرمایه و ثبات مالی و تلاش و کوشش و پشتکار برای رسیدن به مدارج بالای شغلی است.
اگر در خواب دیدید که آدم کوتوله ها به هم حمله کردند و جنگ و دعوا به پا کردند تعبیرش این است که ممکن است دچار سوء تفاهم شده باشید و این سوءتفاهم باعث اختلاف میان دوستانتان و اقوامتان خواهد شد زیرا جنگ و دعوا نیز نشانه به وجود آمدن مشکل و گرفتاری است.

اگر در خواب ببینید که آدم کوتوله ها جشن گرفته بودند در خواب نشانه این است که با دوستی و آشنایی ملاقات و دیدار می کنید که زندگیتان را دگرگون خواهد کرد.
اگر در خواب آدم کوتوله های شیطانی را با لباس های ترسناک دیدید تعبیرش این است که به تهمت گرفتار می شوید و دیگران شما را فریب می دهند و شما را به انجام کار اشتیاه و گناه وادار می کنند.

تعبیر خواب آدم کوتوله از نظر ابن سیرین

جدال با آدم های کوتوله در خواب را بر مال حرام تعبیر می کند و می گوید اگر کسی خواب بیند که جمعی از آدم های کوتوله در حال جنگ و جدال است معنی اش آن خواهد بود که مال حرام و ناپاگ وارد زندگی اش خواهد شد.

همچنین اگر خواب بیند که از جنگ با آدم کوتوله شکست می خورد و پیروز نمی شوید نشانه آن است که در کار و شغلی که در آن است لطمه بزرگی خواهد دید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب آدم کوتوله مرد بر بیماری لاعلاج و مرگ دلالت دارد.وی درباره چنین خوابی این‌گونه می گوید اگر کسی خواب مرد کوتوله و کوتاه قدی را ببیند فرقی نمی کند آن مرد غریبه باشد یا یکی از آشنایان معنی اش آن خواهد بود که برکت از مال و زندگی آن فرد خارج می شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.