شعر زیبا در مورد روز درختکاری

Beautiful poem about tree day
0 217

شعر کودکانه درختکاری

Beautiful poem about tree day

من یه درخت هستم

من یه درخت هستم
بلند و سبز هستم

تو خاک ریشه دارم
رو شاخه میوه دارم

پاک می کنم هوا را
شاد می کنم شما را

اگر تو ماه اسفند
تو یک نهال بکاری

سال دیگه می بینی

که یک درخت داری

Beautiful poem about tree day

درخت اجازه داده

درخت اجازه داده
روصندلی بشینیم

رومیزای چوبی مون
میوه هاشو بچینیم

درخت اجازه داده
به پرتقال فروشا

خوبه به یادش باشن
گاهی زغال فروشا

اگه اذیت کنیم
درختارو می میرن

از سر زندگیمون
سایه شونو می گیرن

Beautiful poem about tree day
درختی زیبا

سال گذشته

نهالی داشتم

بردم و آن را

تو باغچه کاشتم

نهال من شد

پر از جوونه

رو شاخه هاش

ساخت پرنده لونه

ریشه ها در خاک

شاخه ها در باد

قد کشید و شد

شاد شاد شاد

تا کم کمک شد

درختی زیبا

سایه اش رو داد

به من و شماها

Beautiful poem about tree day

گردآوری:بخش کودکان بیتوته

منابع:
tkoodakan.net
bustannoor.blogfa.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.