مرور برچسب

کفش های پاشنه بلند

کفش های مناسب افراد قدبلند

کفش های مهمانی مناسب افراد قدبلند مجموعه: لباس و کیف و کفش کفش پاشنه بلند برای تمامی افراد مناسب نیست؛ البته نه به خاطر آسیب زدن به استخوان بندی آنها، بلکه به دلیل جلوگیری از بیشترشدن ارتفاعشان! شاید شما هم از گروه افراد بلندقد…